Worldwide Microcredit System - Invests in Leading Social Entrepreneurs

Worldwide Microcredit System - Invests in Leading Social Entrepreneurs
Webtransfer mutual lending system! Join and earn landing in the social networks. $50 registration bonus!

Foreign Currency Exchange Rates

Search This Blog

Friday, January 13, 2017

Current Human Rights Issues 2017-01-13The international community has resources for human rights. The intelligence services around the world should compile critical risk areas for future abuse of human rights. We can contribute to report and inform on similar excesses such as that in this video. However, we need better resources for action to improve human rights in the world! I have no transparency specifically in this case and I therefore take distance from whether the video production is true or false. Please note the source of the material.

Världssamfundet har resurser för mänskliga rättigheter. Underrättelse tjänsterna runt om i världen borde sammanställa kritiska riskområden för framtida övergrepp i  mänskliga rättigheterna. Vi kan bidra med att rapportera och informera om liknande övergrepp som det som framkommer i denna video. Vi behöver dock bättre resurser för insatser att förbättra mänskliga rättigheter i världen! Jag har ingen insyn specifikt i detta fall och jag tar därför avstånd i från huruvida video produktionen är äkta eller falsk. Observera källan till materialet.Facebook story permalink: Click Here!

Facebook video url: Click Here!

Follow Facebook Group: Click Here!

The information is linked to Facebook ID: Click Here!

No comments:

Post a Comment